Blog o robotyce i innowacyjnej szkole

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość”

UE_EFRR_pol

This post is also available in: angielski