Compertus

 

Welcome on the Compertus educational platform. Here you can log in and register on course.      

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. "Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"